PRAVNA OBAVJEST

INFORMACIJE

Vlasnik internet stranice s potrebnom će brižnošću pokušati osigurati detaljnost i ažurnost podataka i ujedno zadržava na promjene sadržaja internet stranice i/ili prestanak njezina nadopunjavanja bilo kada bez bilo kakve prethodne obavijesti i ne preuzima nikakvu odgovornost za obnovu internet stranice. Vlasnik internet stranice zadržava pravo da bilo kada bez prethodne najave promijeni opremu i tehničke podatke. O obvezujućem posljednjem stanju informirajte se kod svojeg prodavača. Cijene su u Kunama s PDV-om i ne sadržavaju prijevozno logističke usluge.

ZAŠTIĆENE MARKEN

Sve su marke na internet stranici zaštićene ako vlasnik internet stranice na odredi drugačije. To uključuje i sve vlasnikove logotipe (logotipe proizvoda i korporativne logotipe) i znakove. Uporaba marki dopuštena je samo uz prethodno dopuštenje vlasnika internet stranice.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Sve tekstove, slike te ostale sadržaje koji su prikazani na internet stranici izabrao je i uredio vlasnik internet stranice i isključivo su informativni podaci. Unatoč njihovoj informativnoj naravi, vlasnik, u slučaju da biste željeli surađivati s njime na poslovnoj razini, ne odgovara za detaljnost i točnost navedenih podataka. Osim za neposredno prouzročenu štetu koja bi proizlazila zbog vlasnikova namjernog obmanjivanja ili koja bi nastala zbog vlasnikova nemara, vlasnik ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastajanju ove internet stranice ne odgovara ni za kakvu posrednu, neposrednu, posebnu ili slučajni štetu koja bi nastala zbog pogrešnoga posjetiteljeva razumijevanja sadržaja internet stranice. Intelektualno vlasništvo na internet stranici, uključujući i patente, marke i autorske radove, zaštićeno je. Ništa na ovoj internet stranici ne smije biti upotrijebljeno ili prikazano na bilo koji način bez službenog dopuštenja vlasnika internet stranice. Ova internet stranica sadržava i informacije trećih osoba i poveznice s internet stranicama trećih osoba. Ali tvrtka Autocommerce Hrvatska d.o.o., Zagreb ne poznaje sadržaje informacija sadržanih na internet stranicama trećih osoba i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za tamo navedene informacije.

OSIGURANJE PRIVATNOSTI

Na internet stranici prikupljamo kontaktne informacije i neke osobne podatke o onim posjetiteljima koji bi željeli doći do informacija i s tom svrhom kontaktiraju s tvrtkom Autocommerce Hrvatska d.o.o., Zagreb. Isključivu odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka i kontaktnih informacija preuzimaju posjetitelji. Kontaktne informacije upotrebljavamo za uspostavu kontakta s posjetiteljem kada je to potrebno ili posjetitelj to sam želi. Osobne podate i kontaktne informacije ne upotrebljavamo za druge svrhe i ne otkrivamo ih trećim strankama. Vašu IP-adresu upotrijebili bismo pri utvrđivanju problema s poslužiteljem i uređivanju internet stranice.